Restrukturyzacja długu, to niewątpliwie pomocna metoda, mająca na celu eliminację długów. Dlatego jeśli masz problemy finansowe, z którymi nie możesz sobie poradzić, to warto abyś pogłębił swoją wiedzę na temat tej metody. W tym temacie może być pomocna również kancelaria prawna. Zawiercie, Kraków, Warszawa, to miasta, w których możesz liczyć na profesjonalną pomoc prawną. 

Czym jest restrukturyzacja?

Restrukturyzacja to metoda, która pomaga w radzeniu sobie z wierzytelnościami, gdy dłużnik nie jest w stanie spłacić od razu zaciągniętego długu. Polega to na eliminacji długów za pomocą różnych metod. Restrukturyzacji dokonuje się na mocy Kodeksu Cywilnego, który gwarantuje dłużnikowi prawo do ubiegania się o wydłużenie czasu spłaty długu u wierzyciela.

Ogólnie rzecz biorąc restrukturyzacja ma na celu wprowadzenie zmian w zakresie pierwotnych warunków spłaty zadłużenia co pozwoli na dostosowanie obciążenia do bieżącej sytuacji finansowej dłużnika i w efekcie doprowadzi do spłaty zadłużenia, bez konieczności wszczynania jakichkolwiek działań windykacyjnych.

Restrukturyzacja w kontekście długu

Restrukturyzacja długu polega na wydłużeniu okresu spłaty zobowiązania, zawieszeniu na pewien czas spłaty rat, udzieleniu nowego kredytu na spłatę poprzedniego czy na umorzeniu części zadłużenia i na konsolidacji długów. Osoba spóźniająca się ze spłatą zadłużenia, może ubiegać się z prośbą i złożyć wniosek o restrukturyzację zadłużenia. Polega to na zmianie określonych w umowie warunków spłaty długu. Może mieć to charakter np. wydłużenia okresu spłaty zobowiązania, zawieszenie na określony czas spłaty rat, czy umorzenie części zadłużenia oraz konsolidacja długów.

Złożenie wniosku o restrukturyzacje długu w banku odbywa się zwykle za porozumieniem stron klienta i Banku. Decyzja zwykle jest podejmowana po krótkich negocjacjach z bankiem na podstawie oceny sytuacji finansowej i gospodarczej dłużnika. Jeżeli klient nie jest w stanie spłacić należnego długu może zostać wpisany na listę nierzetelnych dłużników, a nawet być odnotowany w Bankowym Rejestrze Niesolidnych Klientów.

Metody restrukturyzacji długów

Restrukturyzacja długów może zawierać kilka działań podejmowanych łącznie lub niezależnie względem siebie:

  • wydłużenie okresu spłaty długu
  • zawieszenie spłaty rat
  • zmiana stopy procentowej stosowanej do wyliczania odsetek od zobowiązania,
  • przewalutowanie długu (jeśli chodzi o długi walutowe)
  • udzielenie nowego kredytu
  • konsolidacja zadłużenia
  • zmiana sposobu zabezpieczenia
  • redukcja zadłużenia

O restrukturyzacji zadłużenia dłużnik/klient powinien zdecydować się już w chwili pojawienia się pierwszych przesłanek dotyczących zagrożenia jego płynności finansowej. Nie należy unikać kontaktu z wierzycielem, ponieważ może to doprowadzić do rozpoczęcia windykacji względem dłużnika oraz umieszczenie w rejestrach dłużników.