alimenty

Niepłacenie alimentów to w Polsce prawdziwa plaga. W przeważającej mierze uchylają się od nich mężczyźni, bo to im polskie sądy zwykle nakazują płacenie różnych kwot. Jak odzyskać zaległe pieniądze od byłego małżonka, który nie wypełnia swojego obowiązku? Podpowiadamy!

Udaj się do komornika

Rodzic, który oczekuje pieniędzy, musi dostarczyć komornikowi prawomocny wyrok sądu lub ugodę, na podstawie której były mąż lub była żona zobowiązuje się do płacenia alimentów. Aby ułatwić pracę komornika, warto przekazać mu więcej informacji na temat dłużnika – jego stan majątkowy, numer konta, adres zamieszkania oraz zakładu pracy. W kontakcie z komornikiem może towarzyszyć Ci doświadczony prawnik lub adwokat. Zawiercie, Kraków, Warszawa czy Wrocław, to miasta, w których znajdziesz profesjonalnych prawników.

Komornik najczęściej zaczyna egzekucję od zajęcia wynagrodzenia za pracę – do 60% przy umowie o pracę, a przy tzw. umowach śmieciowych nawet do 100%, chyba że są jedynym źródłem dochodu dłużnika. Jeśli w ciągu dwóch miesięcy nie uda się uzyskać pełnej należnej kwoty – egzekucja jest bezskuteczna i rodzic może próbować uzyskać pieniądze z Funduszu Alimentacyjnego.

Fundusz Alimentacyjny

Uprawnione do świadczeń z tego tytułu są jedynie dzieci, które nie ukończyły 18 lub 25 lat, jeśli wciąż uczą się w szkole albo uczelni wyższej. Z kolei niepełnosprawni często mają prawo do alimentów bezterminowych. Dodatkowo przeciętny dochód netto na osobę nie może przekroczyć kwoty 725 złotych. Wysokość wypłat nie może być większa od 500 złotych, z reguły wynosi tyle, ile wartość alimentów. Dłużnik musi następnie zwrócić całą kwotę wraz z odsetkami.

Zwróć się do gminy

Gmina będzie egzekwować zwrot świadczeń do Funduszu Alimentacyjnego od dłużnika, a jeśli uzna, że jest on osobą uchylającą się – czyli nie współpracował z organem, a także nie chciał poddać się wywiadowi alimentacyjnemu – może zatrzymać prawo jazdy niepłacącemu rodzicowi. Choć wydaje się to absurdalne, praktyka okazuje się skuteczna – dłużnik musi poddać się wywiadowi lub przez ostatnie pół roku płacić regularnie świadczenia w kwocie nie niższej niż 50% zasądzonej wartości.

Postaw dłużnika przed sądem

Jeśli rodzic w uporczywy sposób uchyla się od wypłacania należności, popełnia przestępstwo niealimentacji, które przewiduje Kodeks karny. Może za nie grozić grzywna, ograniczenie, a nawet pozbawienie wolności. Ściganie przestępstwa nastąpić może na wniosek organu podejmującego działania wobec dłużnika, ale także dziecka czy urzędu gminy. Przed złożeniem zawiadomienia na pewno przydadzą się porady prawne (rozwód). Kraków oferuje wiele możliwości skorzystania z usług wyspecjalizowanych w tej dziedzinie prawników.

Zgłoś się po pieniądze do rodziny byłego współmałżonka

Jesteście zaskoczeni? Prawo przewiduje, że poza rodzicami do płacenia alimentów mogą być zobowiązani dziadkowie, a jeśli nie posiadają odpowiednich funduszy, obowiązek przechodzi na rodzeństwo byłego małżonka. Dziadkowie oraz rodzeństwo będą musieli płacić jedynie część alimentów. Sąd podczas analizy bierze pod uwagę możliwości finansowe spokrewnionych i na ich podstawie ustala kwotę.

Do kogo zwrócić się po pomoc?

Najlepszym rozwiązaniem, które wesprze nas w trakcie walki o należne alimenty, będzie związanie się umową z dobrym prawnikiem. Jak go wybrać? Warto zapytać bliskich i znajomych albo poszukać w internecie. Znaleźć można tam wielu radców prawnych, którzy specjalizują się w tej dziedzinie. Pomocnymi hasłami będą na przykład “adwokat alimenty Kraków” czy “odzyskanie alimentów – prawnik Warszawa”.