prawa konsumenta

Każdemu klientowi powinna przysługiwać szczególna ochrona przede wszystkim ze strony sklepu, w którym dokonuje zakupu. Jeśli jednak nie może na nią liczyć, do jakich instytucji powinien się udać? Czym w ogóle jest ochrona konsumenta i czy państwo polskie zajmuje się tym tematem w jakikolwiek sposób? Przedstawiamy odpowiedzi na te pytania!

Czym są prawa konsumenckie?

Ogólnie rzecz biorąc, są to prawa konsumentów indywidualnych i zbiorowych, które zawarte zostały w prawodawstwach krajowych (a także Unii Europejskiej), mające na celu ochronę praw osób fizycznych dokonujących czynności prawnych, które nie łączą się w żaden sposób z ich działalnością. Ma to związek ze znacznie słabszą pozycją konsumenta wobec wielkich korporacji handlowych, które mogą wobec braku jego świadomości stosować niedozwolone praktyki rynkowe i marketingowe.

Jakie prawa przysługują konsumentom?

Konsumenci posiadają następujące prawa:

  • prawo do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, gwarantujące zabezpieczenie przed niebezpiecznymi towarami i usługami, które mogą zagrażać ich życiu lub zdrowiu;
  • prawo do rzetelnej informacji, dzięki któremu nabywca nie może zostać wprowadzony w błąd;
  • prawo do wyboru, aby konsument mógł osiągnąć korzyść ekonomiczną, co będzie miało miejsce, gdy cena będzie relatywna do zakupionego towaru;
  • prawo do wysłuchania swojego głosu, dzięki którym powstały odpowiednie instytucje, z którymi może walczyć o swoje racje;
  • prawo do pozytywnego załatwienia uzasadnionych reklamacji, co gwarantuje wszelką pomoc przy dochodzeniu swoich praw;
  • prawo do edukacji konsumenckiej, dzięki której będzie mógł w łatwy sposób dowiedzieć się o podstawowych cechach towarów i usług;
  • prawo do życia w zdrowym środowisku, na co jak sama nazwa wskazuje, ma możliwość do egzystowania w miejscu przyjaznym jego ciału.

Chcesz zgłębić tajniki prawa internetu? Zajrzyj na prawointernetu.eu i zapoznaj się z artykułami znajdującymi się na blogu!

Jak Polska chroni prawa konsumenta?

Polska jest krajem, obok takich państw jak Bośnia i Hercegowina, Hiszpania, Serbia czy Turcja, w którym ochrona konsumenta została podniesiona do rangi konstytucyjnej. W najwyższym akcie państwowym, władze publiczne zobowiązują się do ochrony konsumenckich interesów. Nad Wisłą obowiązuje także Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Organizacje chroniące interesy konsumenckie

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) – chroniący zbiorowy interes

To najważniejsza instytucja stojąca na straży praw konsumentów, do której zwracamy się jedynie wtedy, gdy nastąpiło naruszenie zbiorowego interesu klientów, dlatego zgłaszać się do niej można w przypadku, gdy problem dotyczy lub może dotyczyć większej grupy osób, jak na przykład wprowadzająca w błąd reklama telewizyjna.

Organizacje chroniące interes jednostki

Największa pozarządowa organizacja chroniąca klientów to Federacja Konsumentów. Kontaktować możemy się także ze Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich, Europejskim Stowarzyszeniem Konsumenckim, Polską Izbą Turystyki czy Komisją Ochrony Praw Pasażera. Klienci mogą udać się również do miejskiego lub powiatowego rzecznika praw konsumentów.