prawo

W Internecie znajduje się mnóstwo dzieł, których wykorzystywanie na własny użytek jest nielegalne. Należą do nich m.in. wszelkiego typu zdjęcia, grafiki, muzyka czy też filmy. Bardzo często w marketingu internetowym wykorzystywane są owe materiały. Jest to możliwe jeśli posiada się do nich legalne prawo. Jak je uzyskać? Sprawdź!

Prawa autorskie a licencja

Niewiele osób wie na czym polega różnica pomiędzy prawami autorskimi, a nabyciem licencji. Otóż, prawo autorskie obejmuje wszystkie treści, dzieła czy twórczości, które autor stworzył. Nie można go przepisać bądź oddać. Jest ono nierozerwalnie złączone z autorem. Można jedynie przenieść autorskie prawa majątkowe, które uprawniają, osobę która nie jest twórcą, do wykorzystywania danej twórczości w swojej działalności. Wzór umowy o przeniesienie praw autorskich można znaleźć w Internecie. Jeśli nie wiemy, czy jest on właściwy, warto skonsultować się z radcą prawnym. Istnieje także odpowiedzialność producenta za produkt, która ciąży zawsze na osobie, która wprowadziła produkt na rynek, bez względu na to czy jest ona jego twórcą czy też nie.

Legalne korzystanie z cudzej twórczości jest możliwe także dzięki licencji. Zawierając umowę licencyjną możemy wykorzystywać dzieło, ale nie mamy do niego autorskich praw majątkowych.

Rodzaje licencji

Warto wiedzieć, że wyróżniamy różne rodzaje licencji. Prawa autorskie respektują je wszystkie, jednakże w różnych wymiarach. Jakie rodzaje licencji wyróżniamy?

  • Licencje niewyłączne – pozwalają na korzystanie z utworu wielu osobom w tym samym czasie.
  • Licencje wyłączne – jak sama nazwa wskazuje korzystanie z produktów jest możliwe tylko przez jedną firmę czy też osobę.
  • Sublicencja – na jej mocy licencjobiorca może udzielić licencji innej osobie lub instytucji (jednakże taki zapis musi znajdować się w umowie licencyjnej)